چگونه می توان از پوسیدگی دندان پیشگیری کرد؟

چگونه می توان از پوسیدگی دندان پیشگیری کرد؟

19 آبان2016
چگونه می توان از پوسیدگی دندان پیشگیری کرد؟

پوسیدگی دندان به عوامل متعددی مربوط می شود که مهمترین آنها مصرف مکرر مواد قندی پوسیدگی زاست. پس اگر بتوان با روشهای پیشگیری مختلف از جمله اصلاح رژیم غذایی و رعایت اصول بهداشت دهان از ایجاد ضایعه پوسیدگی پیشگیری کرد، و یا با انجام برخی اقدمات پیشگیرانه دندانپزشکی مثل فلورایدتراپی و استفاده از فیشورسیلنت ضایعه پوسیدگی را در مراحل اولیه متوقف کرد می توان گام بزرگی در جهت کاهش بار این بیماری برداشت. نکته مهم این است که اقدامات فوق باید به صورت سیستماتیک و از بدو تولد آغاز شود تا در طول زمان نسلی عاری از پوسیدگی دندان ایجاد گردد.