ارائه مشاوره

1-ارائه مشاوره در زمينه دریافت خدمات درمانی لازم
2-ارائه مشاوره در زمينه دریافت خدمات اورژانس مثل ضربه به دندانها
3-ارائه مشاوره در زمينه دریافت خدمات درمانی برای بیماریهای دارای تظاهرات حاد مثل هرپس دهانی