شرکت ارتقاء سلامت مروارید ایرانیان، یکی ازمجموعه شرکتهای دانش بنیان دانشگاه علوم پزشکی تهران است که با رسالت ارتقاء سلامت دهان ایرانیان و با چشم انداز رسیدن به نسل عاری از پوسیدگی تاسیس شده است. موضوع فعالیت این شرکت ارائه بسته های آموزشی تعاملی برای مادران و والدین نوزادان در راستای آموزش سلامت دهان و دندان نوزادشان است. این محصولات در قالب یک برنامه مدون ارتقاء سلامت دهان از بدو تولد ارائه می شوند که شامل مشاوره ها و ارجاعات لازم برای دریافت خدمات پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان هم خواهد بود.
به خاطر داشته باشیم که:
کودکان حق دارند زیبا بخندند.