اطلاعات تماس

آدرس :تهران-خیابان انقلاب، خیابان قدس، مرکز رشد و فناوری مواد و تجهیزات دندانپزشکی

تلفن :83384128-021

موبایل :09000000000

فکس :83384128-021

ایمیل :info@morvaridsalamat.ir