چرا شرکت مروارید دانش بنیان است؟

چرا شرکت مروارید دانش بنیان است؟

19 آبان2016
چرا شرکت مروارید دانش بنیان است؟

جنبه نوآوری و دانش بنیان بودن این طرح ارائه بسته خدمات ارتقاء سلامت دهان برای نوزادان بر اساس یک مدل از پیش طراحی شده علمی و جامع است که تا کنون در کشور انجام نشده است.اين طرح بر چهار اصل آموزش (Education)، نظارت (Supervision)، مشاوره(Consultation) وارزيابي خطر (Risk assessment) استوار است تا در نهايت توانمندي (Competency) لازم براي حفظ سلامت دهان كودك در والدين او ايجاد شود و به اين طريق گامي در جهت توانمندسازي (Empowerment) جامعه در جهت حفظ سلامت برداشته شود. از ویژگی های دیگر طرح آن است که به صورت انفرادی در سطح جامعه اجرا می شود و مدل طراحی شده منطبق با شرایط هر فرد و بر اساس میزان خطر ابتلای وی به بیماریهای دهان و دندان بازتعریف می شود.