دندان پزشکی اطفال شرکت دانش بنیان ارتقاء سلامت مروارید ارتقاء سلامت مروارید ایرانیان
شرکت ارتقاء سلامت مروارید ایرانیان، یکی ازمجموعه شرکتهای دانش بنیان دانشگاه علوم پزشکی تهران است که با رسالت ارتقاء سلامت دهان ایرانیان و با چشم انداز رسیدن به نسل عاری از پوسیدگی تاسیس شده است.
نمونه کارهای ما
  • همه
  • سازمان ب
  • مروارید سلامت